Chào mừng đến với FC Anime and Fairy Tail! Chúng tôi hoạt động trên cả zing me, hãy đến và ủng hộ chúng tôi! Link: http://me.zing.vn/u/biz.anime.fairy.fc

Hãy ủng hộ chúng tôi hết mìk! FC Anime and Fairy Tail sẽ thật cố gắng để vươn lên